Powrót

Bibliografia

– N. Lach-Lachowicz, wypowiedź, „Fotografia”, nr 7, 1970
– A. Dzieduszycki, Sympozjum plastyczne Wrocław 70, „Odra”, nr 5, 1970
– U. Czartoryska, Czego fotografowie poszukują?, „Fotografia” nr 6, 1971
– A. Dzieduszycki, Fotografia nieartystyczna, „Fotografia”, nr 5, 1971
– M. Bacciarelli, Natalia i Andrzej, „Fakty i myśli”, 1971
– W. Skrodzki, Granice oka rejestrującego, „Współczesność”, nr 24, 1971
– A. Dzieduszycki, Nowa galeria inna fotografia, „Fotografia”, nr 8, 1971
– A. Dzieduszycki, Mutanty, „Fotografia”, nr 8, 1971
– J. Bogucki, Fotografowie poszukujący, „Projekt”, nr 4, 1971
– A. Dzieduszycki, Dialog z rzeczywistością, „Odra”, nr 3, 1971
– W. Wierzchowska, Granice rysunku, „Projekt”, nr 5, 1971
– J. Świdziński, A propos NS galerii PERMAFO, „Fotografia”, nr 6, 1972
– PERMAFO Gallery New Situation, Wrocław, 1972 (katalog)
– J. Ludwiński, Strefa wolna od konwencji, „Projekt”, nr 1, 1972
– K. Groh, Aktuelle Kunst in Osteuropa, wyd. Du Mont, Köln, 1972 (il. S. 109-112)
– A. Dzieduszycki, Natalia Lach-Lachowicz, „Fotografia”, nr 7, 1973
– A. Turowski, Atelier 72, „Projekt”, nr 1, 1973
– Natalia LL, PERMAFO – Suma, wyd. Galeria PERMAFO, Wrocław 1973
– J. Olek, Multiplikacje zmodułowane, „Odra”, nr 11, 1973
– Aspekten van de Aktuele Kunst in Oost-Europe 1965-1973, wyd. ICC, Antwerpia, 1973
– J. Olek, Struktura nieograniczona, „Fotografia”, nr 10, 1974
– M. Kostrzyńska, Rysunek dzisiaj, „Projekt”, nr 5, 1974
– Prezentacja prac Natalii LL, „Flash Art.”, Mediolan, nr 48-49, 1974
– U. Czartoryska, Polish Photography called Exploratinos, „SPOT”, Zagrzeb, nr 4, 1974
– Gilslind Nabakowski, Zwei Mythen werden mit Vergnügen praisgegeben-Natalia LL, „Huete Kunst”, Mediolan, nr 9, 1975
– Prezentacja prac Natalii LL, „Flash Art.”, Mediolan, nr 52-53, 1975 (oraz nr 58-59, 1975)
– N. Lach-Lachowicz, Biennale w Paryżu, CDN Warszawa, 1975
– A. Lachowicz, Natalia LL, „Sztuka”, nr 4, 1975
– S. Morawski, Konceptualizm obcy i rodzimy, „Projekt”, nr 3, 1975
– J. Świdziński, Gramatykalizacje Natalii LL w: Aspekty nowoczesnej sztuki polskiej” wyd. Galeria Współczesna, Warszawa 1975
– C. Francblin, Corps-object, femme-object, „Art. Press”, nr 20, 1975 Paryż
– Prezentacja prac Natalii LL, „Flash Art.”, nr 60-61, Mediolan
– L. Vergine, E la donna creo l’arte, „Spettacolli Societa”, nr 23, 1975 Mediolan
– A. Wojciechowski, Młode malarstwo polskie 1944-1974, wyd. Ossolineum, Wrocław 1975
– B. Kowalska, Polska awangarda malarska 1945-1970, wyd. PWN, Warszawa 1975
– W. Borowski, Pseudoawangarda, „Kultura”, 23.03.1975, Warszawa
– W. Borowski, W odpowiedzi odpowiedziom, „Kultura”, 22.06.1975, Warszawa
– Polish Art. Copyright, wyd. Agencja Autorska, Warszawa, 1975
– J. Garztecki, Trzecie oko, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1975
– J. Olek, Natalia LL, „Foto”, nr 7, 1975, Warszawa
– N. Lach-Lachowicz, Język wizualny, „Fotografia, nr 1, 1976
– B. Kowalska, Z 9 Biennale de Paris relacje niewesołe, „Sztuka”, nr 1/3/1976
– E. Kobylińska, IX Biennale Sztuki Młodych w Paryżu – tendencje i postawy, „Sztuka”, nr 1/3/1976
– A. Sobota, W poszukiwaniu formuły, „Odra”, nr 10, 1976
– J. Olek, Foto-Art., „Fotografia”, nr 1, 1976
– A. Lachowicz, Sztuka i fotografia, „Nurt”, nr 10, 1976, Poznań
– N. Lach-Lachowicz, Permafo i inni, „Nurt”, nr 12, Poznań
– Z. Sosnowski, Ciąg dalszy nastąpi, „Nurt”, nr 12, 1976
– T. Marioni, Vision, MOCA (California), 1976
– J. Brand, Mirror, Amsterdam, 1976 wyd. Lux Werkje
– Photography as art, Zagrzeb, 1976
– L. Lippard, Europe and America Women’s Body Art, „Art in America”, May/June 1976
– A. B. Olivia, Europa/America the different avangarde wyd. Deco Press, Mediolan, 1976
– N. Lach-Lachowicz, Permafo ed altri, „Data Arte”, Mediolan, nr 27, 1977
– R. Crozier, Art. A to Z, Sutherland, May 1977
– Transit-tijdschriftaan de muur, Amsterdam, 1977
– J. Olek, Foto-Medium-Art., „Odra”, nr 4, 1977
– Permafo, wyd. Galeria Permafo, Wrocław, 1977
– A. Sapija, Natalia LL – Zdania kategoryczne z obszaru sztuki postkonsumpcyjnej, wyd. Galeria Labirynt, Lublin, 1977
– M. Giżycki, Foto-art i jego realizacje filmowe w Polsce, „Sztuka”, nr 1/4/1977
– A. Kępińska, Fotografia i film – nowy język sztuki, „Sztuka”, nr 1/4/1977
– M. Jochimsen, Feminische Kunst, „Kunstmagazin”, nr 2, 1977
– M. Blum, Vier Beine zwei Köpfe, „Badische Zeitung”, Nov, 1977
– Z. Sosnowski, Arte a fotografie, „Data Arte”, nr 27, Mediolan, 1977
– Natalia LL, „L’humiditē”, nr 24, Paryż, 1977
– F. M. Neusüss, Fotografie als Kunst – Kunst als Fotografie, wyd. Du Mont, Köln, 1978
– L. Inga-Pin, Performances, Padwa, 1978
– A. Ferro, La post-avanguardia, Neapol, 1978
– W. Skrodzki, Ku fotografii intuicyjnej, „Kultura”, nr 37, 1978
– B. Stokłosa, Uwagi o ruchu fotomedialnym, „Fotografia”, nr 3, 1978
– M. Giżycki, Świat z matrycy, „Literatura”, nr 25, 1978
– G. Boudaille, Wrocław – Kraków – Warszawa: w poszukiwaniu dialogu, „Sztuka”, nr 5,1978
– B. Stokłosa, Wybrane galerie autorskie i grupy artystyczne młodych twórców, „Biuletyn ZPAP”, nr 3, 1978
– W. Wierzchowska, Międzynarodowe Triennale Rysunku, „Projekt”, nr 5, 1978
– M. Giżycki, Fotografia jako pretekst, „Fotografia”, nr 3, 1978
– B. B., Wystawa autorska Natalii LL, „Fotografia”, nr 3, 1978
– A. Osęka, Daremne zaklęcie, „Kultura”, nr 32, 1978
– P. Firinu, La Gabbia sui Pirmenel: Teoria sull’uso dell imagine fotografica, wyd. Studio 46, Turyn, 1979
– D. Davis, The Eye of Poland, „Newsweek”, nr 13, 1979
– R. Bobrowski, Polska fotografia w latach 1939-1979, „Fotografia” (numer specjalny)
– B. Baworowska, Polacy w Sao Paulo, „Sztuka”, nr 5/6/1979
– A. Kępińska, Subiektywność zobiektywizowana, „Fotografia”, nr 1, 1979
– N. Lach-Lachowicz, Śnienie, „Fotografia”, nr 1, 1979
– J. Olek, Kuglarstwa, „Wiadomości”, nr 5, 1979, Wrocław
– A. Lachowicz, Komentarz do Śnienia, „Wiadomości”, nr 8, 1979
– A. Lachowicz, Sztuka i bezsens fotomedializmu, „Wiadomości”, nr 12, 1979, Wrocław
– J. Jurczyk, Sztuka ekstremalna, „Głos Szczeciński”, nr 29, 1979
– B. Stokłosa, Author’s galleries in Polen in de jaren 70, Museumjournaal, Holandia, 1979
– N. Lach-Lachowicz, Triennale Rysunku – Triennale Sztuki, „Prasa o Triennale”, wyd. MTR Wrocław, 1979
– B. Baworowska, Galeria Permafo, wyd. Permafo, Wrocław, 1979
– N. Lach-Lachowicz, Punkty podparcia, wyd. Permafo, 1979
– G. Dziamski, Art in Poland during the seventies, „Works and Words”, Amsterdam, 1979
– B. Baworowska, Galeria Permafo, „Fotografia”, nr 1, 1980
– A. Sobota, Śnienie, „Sztuka”, nr 3, 1980
– B. Baworowska, Bradford, „Fotografia, nr 1, 1980
– Tekst: Natalia LL Dromen, „Museumjournaal” feb. 1980, Holandia
– B. Baworowska, Wystawa sztuki feministycznej w Holandii, „Sztuka”, nr 3, 1980
– B. Stokłosa, Galerie autorskie – przegląd koncepcji, „Studia artystyczne”, CDN, 1980
– A. Kostołowski, Przeciw korupcji świadomości itp., „Sztuka otwarta – parateatr”, Wrocław, 1980
– N. Lach-Lachowicz, We śnie i na jawie, oraz: Piramida, „Sztuka otwarta – parateatr”, Wrocław, 1980
– Natalia LL, Feministische Kunst International, Amsterdam, 1980
– A. Kępińska, Nowa sztuka – Sztuka polska w latach 1945-1978, wyd. WAiF, 1981
– N. Lach-Lachowicz, Self-communion, „Typisch Frau”, Bonn, 1981
– M. Krzysztan, Seans śnienia Natalii w Piramidzie, „Energie niezidentyfikowane”, wyd. Galeria Permafo, 1981
– A. Kępińska, Polish Avant-garde 1918-1980, „Flash Art.”, nr 102, 1981, Mediolan
– Erotic in der Kunst heute, „Kustforum”, nr 4, 1981
– U. Czartoryska, Photographie d’avant-garde en Pologne, „La photographie polonaise”, Centre G. Pompidou (kat. Wystawy), 1981
– I. Jakimowicz, Rzecz o rysunku, „Sztuka i myśli”, wyd. MTR, Wrocław, 1981
– B. Kochel, Energia geometroniczna, „Interpretacje”, wyd. Galeria Permafo, Wrocław, 1981
– W. Wierzchowska, współczesny rysunek polski, wyd. WAiF, Warszawa, 1982
– Polska sztuka współczesna, katalog zbiorów; wyd. Muzeum Narodowe, Wrocław, 1983
– J. Bogucki, Sztuka Polski Ludowej, wyd. WAiF, Warszawa, 1983
– Five years performances: Art. in Lyon 1979-1983, Lyon, 1984
– Kto jest kim w Polsce 1984, wyd. Interpress, Warszawa, 1984
– M. Auer, Photographers Encyclopaedia International 1839 to the present, wyd. Editions Camera Obscura, Geneva, 1985
– Poolse avant-garde, Cultureel Centrum, Berchem (Belgia), 1985
– A. Sobota, Polska współczesna fotografia artystyczna, wyd. ZPAF, CBWA, Warszawa, 1985
– A. Sobota, „Polska Fotografia 1955-1984”, wyd. Umeleckoprumyslove Museum, Praha,1986
– R. Misselbeck, Bild der Frau im Selbstbildnis, „Self” (katalog wystawy), Bonn, 1987
– R. Bobrowski, tekst w: „Comtemporary Photographers”, wyd. St. James Press, Londyn-Chicago, 1987
– A. Sobota, Przestrzenie Natalii LL, „Sztuka”, nr 5/6/, 1988
– K. Jurecki, W stronę awangardy fotograficznej 1960-1968, „Projekt”, nr 1, 1988
– A. Saj, Wieża Babel Fotografii, „Nurt”, nr 6, 1988, Poznań
– U. Czartoryska, tekst w: „Polish Perceptions Ten Contemporary Photographers 1977-1988 (katalog), Collins Gallery, Glasgow, 1988
– S. Wojnecki, Awangarda – Narodziny nowej wrażliwości – Agresja i chęć destrukcji, „Foto”, nr 4, 1988
– K. Jurecki, Przegrana z malarstwem, „Foto”, nr 4, 1988
– P. Pierściński, Fotoobrazy, „Foto”, nr 4, 1988
– B. Kowalska, Polska awangarda malarska 1945-1980, wyd. PWN, Warszawa, 1988
– R. Bobrowski, Natalia LL, „European Photography”, nr 38, 1989, Göttingen
– Prezentacja prac Natalii LL, „European Photography”, nr 40, 1989, Göttingen
– R. Ratajczak, Natalia Lach-Lachowicz maluje siebie, Natalia LL. „Malarstwo i fotografia”. (katalog wystawy), Muzeum Okręgowe, Wałbrzych, 1989
– K. Jurecki, Fotografia polska lat 80-tych, wyd. Łódzki Dom Kultury, 1989
– A. Sobota, 150 lat fotografii w kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu, „Odra”, nr 6, 1989
– K. Jurecki, Lochy Manhattanu czyli sztuka innych mediów, „Student”, nr 14, 1989 (Łódź)
– R. Ratajczak, Sztuka i wolność, „Trybuna Wałbrzyska”, nr 8, 1989
– H. Maass, Rauminstalationen mit viel Ironie, „Fulder Zeitung”, nr 245, 1989 (Fulda), i tamże teksty: Mythen und Klassische – Motive neu formuliert; Polnische Kunstler zeigen – Rauminstallationen in Fulda.
– R. Ratajczak, Sztuka autokreacji czyli Natalia LL lat osiemdziesiątych, w katalogu wystawy: „Natalia LL”, Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź, 1990
– L. Karwowski, Natalia LL, w katalogu wystawy w BWA Szczecin, 1990
– A. Saj, Znaki obecności, „Odra”, nr 7-8, 1990, Wrocław
– A. Saj, Ciało i psyche, w katalogu wystawy Natalii LL w BWA Wrocław, 1990
– B. Kosińska, tekst w katalogu wystawy „2×8”, Berlin, 1990
– M. Grygiel, tekst w katalogu wystawy „Schnelle Bilder – Aktuelle Fotokunst im Gesprach”, Wiedeń, 1990
– A. Maierbrugger, Der schnelle Bilder kurzer sinn, „Der Standard”, 22.07.1990, Wiedeń
– E. Melchart, Schnelle Bilder, Langsame Kunst, „Kronen Zeitung”, 30.08.1990, Wiedeń
– O. Wiesflecker, Schnell und bedachtsam, „Volksstimme”, 24.08.1990, Wiedeń
– G. Sztabiński, Gry i transgresje fotografii, „Kalejdoskop”, luty, 1990, Łódź
– J. Zagrodzki, Lochy Manhattanu, „Projekt”, nr 1, 1990
– Udo Kultermann, „Woman Asleep and the Artist”, Artibus et Historiae and Art Anthology IRSA 22/XI/1990 Wiedeń
– S. Wojnecki, Polska fotografia lat 80-tych, „Zeszyty artystyczne PWSSP”, Poznań, 1991
– A. Saj, Bagaż doświadczeń, „Art Magazin PAWILON”, nr 1, 1991, Kraków
– E. Kreis, Kopfarbait und Kommunikation – Natalia L im Institut für Auslandsbeziehungen, „Der Tagenspiegel”, nr 1390, 1991, Berlin
– Nagroda im. Witolda Romera dla Natalii LL „Art. Business”, 1991
– P. Piotrowski, Dekada, wyd. Obserwator, Poznań, 1991
– B. Kowalska, wstęp do katalogu wystawy Natalii LL w BWA, Lublin, 1991
– C. Aigner, tekst w katalogu wystawy: Passagen der Photographie/Aktuelle Photokunst aus Polen, Wiedeń, 1991
– KUNST-EUROPA, wyd. Verlag Herman Schmidt, Mainz, 1991
– A. Pholen, Von der subversion zur Konzentration, w katalogu wystawy: „Europa in Deutschland – Polen in Bonn”, Bonn, 1991
– N. Lach-Lachowicz, Teoria Głowy, „Exit”, nr 6, 1991, Warszawa
– G. Dziamski, Obecność III, „Exit”, nr 3, 1992
– Prezentacja prac Natalii LL, „Flash Art.”, nr 3, 1992, Mediolan
– M. Wendrychowska, Pojedynek rytualny Natalii LL, „Exit”, nr 2, 1992
– P. Krakowski, wstęp do katalogu wystawy Natalii LL, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, 1992
– B. Kowalska, Przestrzeń wizyjna, „Format”, nr 6-7, 1992, Wrocław
– A. Sobota, Permafo, „Format”, nr 6-7, 1992, Wrocław
– Aleksander Wojciechowski, „Czas smutku, czas nadziei”, Sztuka niezależna lat osiemdziesiątych, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1992
– M. Hussakowska-Szyszko, Było ale nie minęło, „Tygodnik Powszechny”, 14.02.1993, Kraków
– Prezentacja prac Natalii LL w „Katalog” (kwartalnik), Odense, Dania, 1993
– K. Kawalerowicz, tekst w katalogu wystawy „Żywioły”, Łódź, 1993
– P. Krakowski, Drugie Transgresje wrocławskie, „Tygodnik Powszechny”, nr 18, 1993, Kraków
– A. Bajter, Żywioły kobiecości, „Format”, nr 3-4/12-13/, Wrocław, 1993
– P. Krakowski, Transgresje, „Format”, nr 3-4/12-13/, Wrocław, 1993
– G. Sztabiński, Natalia LL, „Exit”, nr 4/19/1993, Warszawa, 1993
– P. Krakowski, Natalia LL, „Obieg”, nr 53-54, Warszawa, 1993
– Reinhold Misselbeck, Spojrzenie transcendentalne – Natalia LL, w katalogu wystawy: „Sztuka i Energia”, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 1993
– A. Sobota, Sfery Sztuki, w katalogu wystawy: „Sztuka i Energia”, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 1993
– R. Bobrowski, Natalia Lach-Lachowicz, „Contemporary Photographers” St. James Press, New York, 1995
– Beatrice Stemer, Universalismüs kam nur Heimatlosigkeit der werte Stein, w katalogu wystawy; „Hautevolee”, Drezno, 1994
– R. Płaza, Twórca-Dzieło-Odbiorca, „Magazyn Sztuki”, nr 2-3/94, Sopot
– Prezentacja pracy Natalii LL, Avant-garde at archaisme, „ART PRESS” specjal nr 15, Paryż, 1994
– Mirosław Ratajczak, Natalia LL czyli jak sztuka walczy ze swoim twórcą, „Art&Business”, nr 3-4, Warszawa, 1994
– Ryszard W. Kluszczyński, Video w przestrzeniach polskiej sztuki, „Exit”, nr 4/20, Warszawa, 1994
– A. Sobota, Ciało – Sztuka, „Odra” 1/1994, Wrocław
– Prezentacja prac Natalii LL w katalogu wystawy: „Ars Erotica”, Warszawa, 1994
– Marek Śnieciński, „Odsłanianie ukrytych wymiarów”, „ODRA” 1/1994 Wrocław
– A. Sobota, Przestrzeń Aluzyjna, „Exit”, nr 2/22/1995, Warszawa
– P. Krakowski, Wernisaż w Piątce – Natalia LL w katalogu wystawy: „Wratislavia Cantans 95”, Wrocław, 1995
– G. Sztabiński, VI Międzynarodowe Triennale Rysunku we Wrocławiu, „Exit”, nr 3/23/1995, Warszawa
– Andrzej Saj, Entropia Rysunku, Entropia Sztuki, „Odra”, 9/1995, Wrocław
– Dusan Brozman, Zueden Arbeiten von Valie Export, Natalia LL, Friederike Pezold und Marina Abramović, w katalogu wystawy: „Mit Haut und haar”, Arau, 1995
– Rozmowa W. Wierzchowskiej z Natalią LL, w katalogu wystawy: Przestrzeń Aluzyjna, Białystok, Galeria Arsenał, 1995
– Inga Broska, „Zur Ausstellung von NATALIA LL im Frauenmuseum in der Reike Fluxus Künstelerinen im Frauenmuseum 6 X 1995”, referat Frauen Museum, Bonn
– Corina Poetter, Natalia is Banana, „Schnüss 1/95 Bonner Stadtmagazin, Bonn, 1995
– Jerzy Truszkowski „Seks i śmierć”, „Format” nr 3-4 1995, Wrocław
– Natalia LL, Anatomia Pokoju, w katalogu wystawy: „Nowe Instalacje”, Galeria Pusta, Katowice, 1995
– Stefanie Baumann, Natalia LL im Frauen Museum, referat, Bonn 1995
– P. Krakowski, Sztuka Kobiet na Triennale Rysunku, w katalogu wystawy: MTR „Sztuka jako Myśl, Sztuka jako Energia”, II, Wrocław 1995
– G. P., Natalia LL, Powrót do źródła, „Olsztyński Informator Kulturalny”, nr 5/1995, Olsztyn
– Sylwia A. Mech, tekst w katalogu wystawy: „Sztuka jako Myśl, Sztuka jako Energia” II, Wrocław 1995
– R. Praszyński, Niebo nad Australią, w katalogu wystawy: „Sztuka jako Myśl, Sztuka jako Energia” II, Wrocław 1995
– P. Krakowski, VI Międzynarodowe Triennale Rysunku we Wrocławiu, w katalogu wystawy: „MTR” Wrocław 1995
– Jetty Barracks, The Body as Membrane, „The Nordic Arts Centre-press” Odense, 1996
– Anna Ciosk, Natalii LL portret własny, „Informator Kulturalny”, czerwiec 1996, Zielona Góra
– Sandra Drew and Nicholette Goff, tekst w katalogu wystawy: „Despite/Difference”, Canterbury 1996
– K. Nefer Olsen, Naar Kvinder udastiller, „Kristelgt Dagblad” 29/1 Odense 1996
– Marianne Hein, Kroppen som membran, „Fyns Amis Avis” 9/19/96 Odense
– Grzegorz Dziamski, Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, „Od Awangardy do Postmodernizmu”, Instytut Kultury Polskiej, Warszawa 1996
– Kim Shotte, Krop jeg har donert min krop til Kunsten, „Det fri Aktuelt”, 16 jan. 1996, Odense
– Bente Dalgaard, Med. Kroppen som indstats, „Dagblad Press”, Odense 1996
– J. Chrzanowska-Pieńkos i A. Pieńkos, „Leksykon sztuki polskiej XX wieku – sztuki plastyczne”, wydawnictwo Kurpisz s.c., Poznań 1996
– Stefanie Baumann, Allusive Space, „Exit”, nr 1/25/1996, Warszawa
– J. Truszkowski, Kobieta o Kobiecie, „Magazyn Sztuki”, nr 12/4/96 Sopot
– D. Jarecka, Bo kobieta ma tożsamość, „Gazeta Wyborcza”, nr 266/2256, 15.09.1996 Warszawa
– Sheila Skaff, O wystawie Kobieta o Kobiecie, „Wiadomości Kulturalne”, 17.09.1996 Warszawa
– A. Sobota, Kunstens Sphere, w katalogu wystawy: „Body as Mambrane”, Odense 1996
– Anna Ciosk, Krąg symboli Natalii LL, w katalogu wystawy: „Kobieta o Kobiecie”, Bielsko-Biała 1996
– Barbara Swadźba, „Co ma do tego płeć?”, „Gazeta Śląska” 10-13.10.1996
– Dorota Jarecka, „Dobre nie musi mieć płci”, „Gazeta Wyborcza” 23.09.1996 Warszawa
– Bubin, „Babska wystawa”, „Dziennik Zachodni” 25.09.1996
– SAB „Kobieta o kobiecie”, „Trybuna Śląska” 24.04.1996
– Marek Nycz, „Artystki”, „Gazeta Wyborcza” 21-22.09.1996, Bielsko-Biała
– Agata Smalcerz, Kobieta o Kobiecie, „Exit” 1/29/1997, Warszawa
– Krzysztof Wojciechowski, „Fotografia 97”, Pałac Sztuki w Krakowie, „Foto Tapeta” nr 2/24/97, Warszawa
– Agata Jakubowska, Kobieta wobec seksualności – podporządkowana, uwikłana czy wyzwolona? O kilku aspektach twórczości Natalii LL z perspektywy psychoanalizy Lacanowskiej, „Artium Quaestiones”, VIII/1997, Poznań
– Encyklopedia PWN, Warszawa 1997
– Adam Sobota, Galeria Permafo, w katalogu wystawy: „Fotografia we Wrocławiu 1945-1997”, Wrocław 1997
– Udo Kultermann, Modern Masterpieces – The Best of Art, Architecture, Photography and Design since 1995”, St. James, USA 1997
– A. Sobota, Fotografia polska a przemiany lat dziewięćdziesiątych, w katalogu wystawy: „Fotografia’97”, Kraków 1997
– Agata Sarczyńska, Rozum, Emocje i Forma, „Gazeta Wyborcza” 6 II 1998 Wrocław
– Ewa Han, Natalia LL tu i teraz, „Słowo Polskie” 24/25/I/1998 Wrocław
– A. Sobota, Powodziowe refleksje, „Exit” nr 2/34/1998 Warszawa
– R. Praszyński, Śmierć na wakacjach, „Robotnicza Gazeta Wrocławska”,5.02.1998 Wrocław
– D. Jarecka, Uciec od świata, „Gazeta Wyborcza” 28 IV 1998 nr 99/2695, Warszawa
– Natalia LL, AIFARGOTOF, „Fotografia: realność medium” wyd. Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, 1998
– Grzegorz Sztabiński, „Sztuka instalacji a environment. W poszukiwaniu teorii”, Rocznik Rzeźba Polska, t. VII – 1994-95 Sztuka Instalacji, Wyd. Centrum Rzeźby Polskiej – Orońsko 1998
– Małgorzata Winter, Bogdan Chmielewski, „Bydgoski OIKOS 1994, 1995, 1996, 1997”, Sztuka Instalacji CRP, Orońsko 1998
– Natalia LL „Dusza drzewa”, „Sztuka” 1-6/1998 Warszawa
– Ewa Han, „Natalia LL ogrody personalizmu”, Art & Business 12/1998, Warszawa
– Zbigniew Tomaszczuk, „Łowcy obrazów. Szkice z historii fotografii”, Centrum Kultury, Warszawa 1998
– Jolanta Ciesielska, „Kobieta o Kobiecie” – spotkanie dwóch światów, „Format” nr 3-4, 1998, Wrocław
– Grzegorz Dziamski, „Sens sztuki instalacji”, „Format” 3-4/1998, Wrocław
– Marek Grygiel, „Natalia LL: Ogrody Personalizmu”, FotoTAPETA nr 2(28) 1998
– Monika Małkowska, „Sfery intymności”, Rzeczpospolita 30.10.1998
– Ewa Bulanda, „Konsumpcja Natalii LL”, Życie Warszawy nr 258/ 3.11.1998
– Grzegorz Sztabiński, „Egzystencja i konsumpcja w twórczości Natalii LL”, ODRA nr 3, marzec 1999, Wrocław
– Jerzy Lewczyński, „Antologia Fotografii Polskiej” Lucrum, Bielsko-Biała, 1999
– Piotr Piotrowski, „Znaczenia Modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po1945 roku”, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1999
– Agata Smalcerz, „Wobec Apokalipsy, Pocałunek Śmierci” BIK marzec 1999, Bielsko-Biała
– Monika Małkowska, „Pocałunek Śmierci”, Rzeczpospolita 15.03.1999
– Natalia LL, „Apokalipsa, Aspilakopa” 1998, w katalogu wystawy: „Wobec Apokalipsy, Pocałunek Śmierci”, BWA, Bielsko-Biała 1999
– Barbara Swadźba, Pocałunek śmierci, Trybuna Śląska 25.03.1999
– Wojciech Tuszko, Natalia LL, Ogrody personalizmu, FOTO-KURIER nr 1/99
– Natalia LL, „Sztuka jako doświadczenie wewnętrzne 1979”, Rejestracje oniryczne 1981”, „9 stycznia 1978”, „14 kwietnia 2000 Sen między Berlinem a Dreznem”, STUDIUM nr 4(24)2000 Kraków
– Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2000
– Zbigniew Tomaszczuk, Fotografia i przestrzeń. Fotografia nr 1/2000, Września
– Magdalena Z. Ignaczak, Galeria PERMAFO – próby rejestracji rzeczywistości” (cz. I), Fotografia nr 2/2000 Września
– Magdalena Z. Ignaczak, Galeria PERMAFO – próby rejestracji rzeczywistości” (cz. II), Fotografia nr 3/2000 Września
– Lech Lechowicz, Autoportret fotograficzny – kreacja i autobiografia. Katalog wystawy „Autoportrety” BWA Lublin, 2000
– Grzegorz Dziamski, Lata dziewięćdziesiąte, Wyd. Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2000
– Agata Smalcerz, „Sztuka Kobiet/ Kobieta o kobiecie znów po czterech latach.Wyd. Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, 2000
– Piotr Krakowski, „Sztuka Kobiet”, Feminizm na świecie. Wyd. Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, 2000
– Jolanta Ciesielska, „Sztuka Kobiet”, Wyd. Galeria Bielska BWA, 2000
– Krzysztof Jurecki, „Cielesność Ciała” w Muzeum Sztuki, Odra 7-8/2001
– Krzysztof Jurecki, Według Natalii LL, Art& Business 1/2001, Warszawa
– Andrzej Lachowicz, Ciało i cielesność, Fotografia 2/5/2001 Września
– Marek Śnieciński, Cielesność ciała, EXIT nr 2/46/2001
– Grzegorz Dziamski, Sztuka według „Formatu”, Format nr 40/2001, Wrocław
– „Cielesność Ciała”, AKTIVIST nr 18, Łódź 2001
– Alicja Cichowicz, „Ciało to ja”, Gazeta Wyborcza nr 81, 5.04.2001, Łódź
– „Wszystko o ciele”, Dziennik Łódzki nr 76, 30.03.2001, Łódź
– Gazeta Łódzka nr 76, 30.03.2001, Łódź
– „Spod znaku Natalii LL”, Express Ilustrowany nr 78, 2.04.2001, Łódź
– „Grüsse aus Polen”, Berliner Morgen Post, 14.02.2001, Berlin
– Roland Berg, „Geist zeig dich, du bisterkannt”, Frankfunter Allgemeine Zeitung nr 28, 2001
– Astrid Volpert, „Die Körperlichkeit des Körpers”, Neues Deutschland, 2.03.2001, Berlin
– Natalia LL, Andrzej Lachowicz, „Cielesność Ciała”, Pozytyw nr 3(21) 2001, Łódź
– Andrzej Lachowicz, „WSF afa. Dyplomy 2001”, Pozytyw nr 11 (29) 2001, Łódź
– Andrzej Lachowicz,, Natalia LL, „Dotyk poznania”, Pozytyw nr 9 (27) 2001, Łódź
– Gerald Piffl, „Widoki mimetyczne”, Fotografia nr 7/2001, Września
– Wanda Dunikowska, „Lata 70.”, Art & Business 10/2001, Warszawa
– „300 słów Natalii LL”, Przekrój nr 14/2911, Kraków, 2001
– Agata Saraczyńska, „Wratislavia – Wrocław”, Gazeta Wyborcza 10.12.2001, Wrocław
– Krzysztof Jurecki, „Dotyk poznania w galerii Na Odwachu”, Fotografia nr 6/2001
– Reinhold Misselbeck, „Spojrzenie transcendentalne Natalii LL”, Fotografia nr 9/2002
Września
– Marek Grygiel, Biennale Fotografii i Sztuk Wizualnych w Liège, Fotografia nr 9/2002, Września
– Zbigniew Tomaszczuk, „O wystawach: Fotografii subiektywnej, Fotografów poszukujących. Rozmowa z profesorem Zbigniewem Łagockim”, Fotografia nr 9/2002, Września
– Natalia LL, „Postawa Transformująca” 1972, „Sztuka i wolność” 1987, „Zadania kategoryczne z obszaru sztuki postkonsumpcyjnej” 1975, „Hipoteza” 1977, – Autonomiczny ruch konceptualny w Polsce, katalog wystawy BWA Lublin, 2002
– Krystyna Łyczywek, „Rozmowy o fotografii” część 2, Wywiad z Natalią LL, Wydawnictwo Publisher’s, Szczecin 2002
– Marek Grygiel, „Natalia LL les spheres de l’âme et du corps”, katalog wystawy Le dispartion, Centre Culturel, Les Choiroux, Liège, Belgia 2002
– Krzysztof Jurecki, „Przemiany, tendencje, twórcy i miejsce fotografii polskiej”, katalog wystawy: „Fotografia polska lat 90. Wokół Dekady”. Łódź, 2002-09-26
– Adam Sobota, Fotografia wolnych wyborów, w katalogu wystawy „Fotografia polska lat 90. Wokół Dekady”, Łódź, 2002
– Magdalena Wicherkiewicz, Wokół fotografii. Życie artystyczne w latach 1990 – 2000 w Polsce. Galerie, wystawy, czasopisma fotograficzne. W „Fotografia polska lat 90. Wokół Dekady”. Łódź, 2002
– Dorota Jarecka, Przeciw klasykom, Gazeta Wyborcza 3.01.2002, Warszawa
– Mirosław Ratajczak, „Wernisaże, wernisaże”, Odra nr 1, 2002
– Mirosław Ratajczak, Fotografia w układzie zamkniętym, Odra nr 6, 2002
– Marek Janczyk, „Polska fotografia lat 90.” Gazeta Antykwaryczna nr 7/8 (76/77), 2002, Kraków
– Margit Zuckriegl „Zeitgenössische Fotografie aus Polen”, katalog wystawy Person/Zeit/Raum, Warszawa 2002
– Lech Lachowicz „Von der Zeit, dem Raum und der Person in der Fotografie” – katalog wystawy, Warszawa 2002
– Margit Zuckriegl „PERSON/ZEIT/RAUM”, PARNAS nr 4, Wien, November 2002
– Robert Wolf „Brücken zur Vereinigung” Salzburger Volkszeitung, Salzburg 20.11.2002
– Magdalene Wicherkiewicz „Ciało i wolność”, FORMAT – pismo artystyczne nr 41, Wrocław
– Adam Sobota „Wokół dekady – wokół diagnozy polskiej fotografii”, FORMAT nr 41, 1 – 4/2002 Wrocław – Reinhold Misselbech „NATALIA LL – Spojrzenie Transcendentalne”, Fotografia nr 9, Września 2002
– Tomek Frernc „Wokół dekady: Fotografie polskie lat 90’, POZYTYW nr 4 (34), kwiecień 2002, Łódź
– Grzegorz Dziamski „Sztuka u progu XXI wieku” (książka) Wydawnictw Fundacji Humaniora, Poznań 2002
– Grzegorz Sztabiński „Przykład narracji” Foto zeszyty 1  2 (47 – 48), 2002 Poznań
– Adam Sobota „W miejsce ideologii”, Foto zeszyty 1-2/47-48/2002 Poznań
– Małgorzata Jankowska „Film artystów. Szkice z historii filmu plastycznego i ruchu fotomedialnego w Polsce w latach 1957-1981” (książka), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2002 Toruń
– Izabela Kowalczyk „Ciało i władza”, Polska Sztuka Krytyczna lat ’90 (książka), Wydawnictwo Sic ! s.c., Warszawa 2002
– Dorota Jarecka „Architektura płci”, Gazeta Wyborcza, Wysokie Obcasy Nr 15/211/ 12.04.2003 Warszawa
– Aneta Szyłak „Construction Works” katalog wystawy Architecture of Gender, Contemporary Women’s Art in Poland, Nowy Jork 2003
– Dorota Monkiewicz „A panoramic view: Art by women, feminine and feminist art in Poland after 1945” katalog wystawy, Nowy Jork 2003
– Zbigniew Tomaszczuk „Zanikanie” Fotografia nr 11/2003 Września
– Adam Sobota „Fotograficzna poezja wizualna. O kilku polskich twórcach” Foto TAPETA Nr 1/2/2003 Warszawa
– JAN „Przemiana NATALII LL” Gazeta Wyborcza 17, 18 maja 2003, Toruń
– Tadeusz Łomnicki „NATALIA LL” Rzeczpospolita 24-30 maja 2003, Toruń
– Andrzej Churski „Nieobecni” Nowości 30 maja 2003, Toruń
– JAN „Sztuka Natalii LL” Gazeta Wyborcza 15.05.2003 Toruń
– WIN „ W toruńskiej Wozowni Natalia LL”, Nowości 16.05.2003 Toruń
– WIN „Wielkość i wielość” Nowości 15 maja 2003 Toruń
– Hübners blaues Who is Who, Verlag für Personenzyklapädien AG Szhweiz 2003
– Krzysztof Kucharski „Znamy, podziwiamy” Gazeta Wrocławska, 16.07.2003, Wrocław
– Lech Lechowicz „Ciało jako doświadczenie – Sztuka jako poznanie”, EXIT, № 3(55) 2003, Warszawa
– Dorota Monkiewicz „Rodzaj architektury”, OPCJE dwumiesięcznik kulturalny, № 3 (50), czerwiec 2003, Katowice
– Krzysztof Jurecki, Krzysztof Markowski „Słowo o FOTOGRAFII” (książka), Wydawnictwo ACGM Lodart S.A., Łódź 2003
– Dr Pat Simpson „Polska sztuka współczesna i Galeria BWA w Lublinie”, Katalog LABIRYNT – wystawy w Anglii, 2003
– Natalia LL „Ptaki wolności – Volueres coeli”, FOTOGRAFIA nr 13/2003, Września
– Krzysztof Jurecki „Sztuka jest dla mnie rodzajem mistycznego przeżycia” (wywiad z Natalią LL), FOTOGRAFIA nr 13/2003, Września
– Levin „Architectures of Gender” VOICE, Nowy Jork 2003
– Megen Heuer, „Architectures of Gender Contemporary Women’s Art in Poland” The Brooklyn Rail, Nowy Jork June/July 2003
– Art Janik „Polish Sansage, post-communist sexuel politics explored” NewYork Press, April 30 – May 6, 2003
– Body Bulding by Carolee Thea, Artnet Nowy Jork, 19.05.2003
– Edit Andreas „The Curator as Seducar: Contemporary Polish (Women) Artist in New York, Draesens, Nowy Jork 2/2003
– Architectures of Gender: Contemporary Women’s Art in Poland” N. PARADOXA, Nowy Jork, 2003
– „Show Space: Curating Art in and from East Cental Europe” Art MARGINS, Nowy Jork 2003
– Jerzy Stolarek „Zrozumieć kobietę?” Gwiazda Polarna Nowy Jork, 17 maja 2003
– Mariola Malinowska „Sztuka kobiet”, KECZUP!, Nowy Jork 2003
– Maciej Zawadzki „Esencja kobiecości” KECZUP!, Nowy Jork, kwiecień 2003
– Wystawy – Przegląd Polski Nowy Jork, 11 kwietnia 2003
– „Polki wystawiają w Nowym Jorku” WEEK ilustr. Magazyn Nowego Dziennika 12.04.2003, Nowy Jork
– „Polska sztuka kobieca w Nowym Jorku”, KURIER 19.04.2003, Nowy Jork
– Anna Rogozińska – Wickers z Nowego Jorku, „Niesłabsza płeć” wystawa współczesnej polskiej sztuki kobiecej w Nowym Jorku, Rzeczpospolita 14.04.2003
– „Disparition” RC ARTS VISUELES, Quebec 15.01.2004
– Michel Bois „La photographie en voice de disparition” Le Soleil, 16 January 2004, Quebec, Kanada
– Krystyna Bartnik „Sympozjum ESHPh (European Sosiety form the History of Photography) 2002 Maastricht, FORMAT (pismo artystyczne) Nr 43/2004
– Lena Johannesson / Gunilla Knope „Women Photographers – European Experience” (książka) Gothenburg, Szwecja 2004
– Krzysztof Jurecki – „Jak opanować trwogę? Recepta według Natalii LL” wyd. WSP Częstochowa, „STM” Warszawa 2003
– Jan Kurowicki „Odkrywanie codzienności”, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2004 (książka)
– Adam Sobota „Konceptualność Fotografii”, wyd. Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2004 (książka)
– Jerzy Truszowski „Artyści radykalni”, wyd. Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2004
– Małgorzata Jankowska „Volucres Coeli – sztuka jako poszukiwanie wolności” FOTO zeszyty, 3-4 (49-50) 2002, wyd. 2004 Poznań
– Agata Smalcerz „Natalia LL – Podsumowania” FOTO Nr 9-10/2004, Warszawa
– Jolanta Ciesielska „Natalia LL – Podsumowania” FOTO Nr 9-10/2004, Warszawa
– Agata Smalcerz „Podsumowania” Biuletyn Fotograficzny IX.2004, Kraków
– Natalia LL „Teksty Natalii LL Texty o twórczości Natalii LL”, Galeria Bielska BWA, 2004 (książka), Bielsko-Biała
– Natalia LL „Sztuka i wolność”, FOTOGRAFIA Nr 16/2004, Września
– Agata Smalcerz „Natalia LL – Ekspresja i Kreacja”, (książka), Natalia LL TEXTY, wyd. Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2004
– Maja Herzog-Majewska „Rzeczywistość sztuki”, Biuletyn Fotograficzny, X.2004, Kraków
– Wywiad ze Zbigniewem Włodarskim: „Natalia LL w poszukiwaniu wolności” FOTO Nr 12/2004, Warszawa
– Łukasz Kałębasiak „Sztuka to jej życie”, gazeta Wyborcza, 21.10.2004 Katowice
– Wanda Then „Bielizna Natalii LL”, dziennik Zachodni Nr 42/192, 2004
– Agata Saraczyńska „Sprawa majtkowa a sztuka”, Gazeta Wyborcza, 21.X.2004, Wrocław
– Natalia LL „Anatomia pokoju”, Beskidzki Informator Kulturalny, listopad 2004, Bielsko-Biała
– Ewa Furtak „Majtki jednak bez cenzury”, gazeta Wyborcza 22.X.2004, Bielsko-Biała
– Agata Saraczyńska „Bohaterka afery majątkowej”, Gazeta Wyborcza 20-21 listopad 2004, Wrocław
– Ewa Furtak „Rozchwytywana Natalia LL”, Gazeta Wyborcza 27.X.2004, Bielsko-Biała
– Ewa Furtak „Zabrakło krzeseł dla wielbicieli Natalii LL”, Gazeta Wyborcza 29.10.2004, Bielsko-Biała
– Andrzej Saj „Autoportret Fotografii”, Katalog wystawy, Galeria Sztuki, Jelenia Góra 2004
– Tomasz Ferenz „Fotografia, dyletanci, amatorzy i artyści”, wydawnictwo Galeria f5 Księgarnia fotograficzna, Łódź/Kraków 2004 (książka)
– Agata Jakubowska „Na marginesie lustra – ciało kobiece w pracach artystek”, wyd. Universitas, Kraków 2004 (książka)
– Krzysztof Jurecki „Książka o Natalii”, EXIT nr 1/61/, Warszawa
– Natalia LL „Sny i śnienia”, wyd. Galeria Bielska BWA, BWA Galeria Sztuki Współczesnej, Wrocław 2005
– Adam Sobota „Prognoza konsumpcji”, FOTOGRAFIA nr 17/2005, Września
– Lech Lechowicz „Między politycznym bezpieczeństwem z polityczną poprawnością. Rozważanie nad sztuką medialną w Polsce dekad powojennych”. Książka „Przestrzenie Fotografii” wyd. Galeria f5 & Księgarnie Fotograficzne 2005, Łódź
– Małgorzata Jankowska „Volucre Coeli – sztuka jako poszukiwanie wolności”, ODRA nr 3 rok XLV/2005, Wrocław
– Katarzyna Roj „Nieprzekładalne?”, Gazeta Wyborcza, marzec 2005, Wrocław
– Jolanta Ciesielska „Texty Natalii LL”, OBIEG kwartalnik 1/71/2005, Warszawa
– Magda Piekarska „Seans oniryczny”, Słowo Polskie – Gazeta Wrocławska, 18 marca 2005, Wrocław
– Katarzyna Roj „Fabryka snu”, Gazeta Wyborcza 2-3 kwietnia 2005, Wrocław
– Łukasz Kuźmiński „Natalii zachwyty nad życiem”, Panorama Dolnośląska nr 11/28, 20 marca 2005, Wrocław
– Hanna Maria Giza „W OBIEKTYWIE – Mistrzowie fotografii polskiej”, Rosikom Press 2005, Warszawa
– Dorota Hartwich „SEN NA JAWIE” Art&Business 11/2005, Warszawa
– Agata Saraczyńska „SYGNAŁ NA ZACHĘTĘ”, Gazeta Wyborcza 7 grudnia 2005, Wrocław – Agata Smalcerz „Stany człowieczeństwa” EXIT Nr 4 (64) 2005
– Anda Rottenberg „Sztuka w Polsce 1945 – 2005”, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, Warszawa 2005
– Piotr Piotrowski „Awangarda w cieniu Jałty – Sztuka w Europie Środkowo Wschodniej w latach 1945 – 1989”, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005
– Marek Janczyk, Iwona Święch „Ciało wizyjne. Fotografia i video Natalii LL”, Katalog Punkt widzenia, fotografia ciała. X Krakowska Dekada Fotografii, Kraków 2006
– Łukasz Ronduda „Elastyczność pozwala nam istnieć” PIKTOGRAM, Warszawa 2006
– Łukasz Ronduda „Duch w maszynie”, płyta Natalii LL wydana: BWA Wrocław 2006
– Piotr Piotrowski „From Neo-Avant-Garde to Critical Art From Soft Socialism to Imperfect Democracy”. Katalog wystawy Kontakt, Wiedeń 2006
– Agata Jakubowska „Natalia LL”, catalog „Kontakt” publikacja Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wiedeń 2006
– Ewa Kaczmarek „Co to jest sztuka? Was ist die Kunst? Kolekcja Ersted Bank w Wiedniu” sztuce, nr 7/75, Poznań, lipiec 2006
– Piotr Krajewski „Klocki do dziejów sztuki medialnej w Polsce”, Polska sztuka video, wydawca: IF MUSEUM inner Spacer, Poznań 2006
– Aneta Szyłak „Natalia LL” IN/Visible collection productions Frac Lorraine, Metz Francja 2006
– Adam Sobota „Polish photography across the 20 th century – conditions, priorities, approaches, album, Polish Photography in 20 th Century, Warszawa 2006
– Irek IR Kulik „Aspekte der Fotografischen Kunst in Polen” catalog wystawy w Düsselldorfie 2006/2007
– Walter Seidl 2007 „NATALIA LL” Katalog Wystawy KONTAKT, Belgrad 2007
– Piotr Stasiowski „Tożsamość Dolnośląskiej Zachęty”, art & Business, Warszawa 2007-05-07
– Krzysztof Jurecki, „O czym zapomniano w historii polskiego wideo” (1983 – 2006), Arteon, magazyn o sztuce nr 5 (85), maj 2007, Poznań
– Jerzy Truszkowski „Natalia LL dominuje, Konopka rządzi” EXIT nowa sztuka w Polsce, Nr 2 (70) 2007, Warszawa
– Marta Przybyło „Od Natalii LL do Codemanipulatora”, Art & Business NR 6/2007, Warszawa
– Anna Ciosk „Carnality and Metaphor”, wstęp do katalogu wystawy Kiwanis International, Gdańsk – Sopot, 2007
– Krzysztof Jurecki „Kłopoty z Natalią?”, kwartalnik FOTOGRAFIA nr 23/2007, Września
– Krzysztof Jurecki, „Teoria sztuki a fotografia”, kwartalnik FOTOGRAFIA nr 23/2007, Września
– Anna Markowska „Niewidzialna, ale wolna Natalia LL” ODRA nr 10 października 2007, Wrocław
– Krzysztof Siatka „NATALIA LL”; FOTO nr 9/2007, Warszawa
– Agnieszka Kwiecień „Wyobraźnia pornograficzna Natalii LL” artluk kwartalnik 3 (5) 2007, Warszawa
– Wojciech Ciesielski „NATALIA LL” katalog wydany Zatrute Źródło – współczesna sztuka polska w pejzażu poromantycznym, Szczecin 2007
– Magdalena Lewoc „Zatrute Źródło” – polska sztuka współczesna wobec po-romantycznej schedy”, katalog Zatrute Źródło, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum w Rydze
– Lech Lechowicz „Die Photographie als Teil der polnischen Medienkunst der siebziger Jahre” w albumie Die Zweite Avangarde des FOTOFORUM KASSEL 1972 1982, Mitteldeutscher Verlag, Halle 2007
– Adam Sobota „Wstęp” FOTOGRAFIA, katalog zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Wrocław 2007
– Agnieszka Kwiecień „Foto – Medium – Art. Reaktywacje”, EXIT Nr 3(71) 2007, Warszawa
– Bożena Stokłosa „Mała Galeria – czym była,, jak powstała i została zlikwidowana”, katalog CZAS ZAPAMIĘTANY – Mała Galeria 1977 – 2006, CSW, Zamek Ujazdowski 2007, Warszawa
– Marta Sokołowska „Odkrywanie Natali LL”, Gazeta Wyborcza 11-17 2007, Łódź
– Wystawy, wydarzenia: „Czas zapamiętany. Mała Galeria 1977-2006”, październik 2007, Nr 10 Gazeta Antykwaryczna sztuka pl Kraków
– Agata Jakubowska „Atrakcyjna banalność Sztuki Konsumpcyjnej Natalii LL”, IKONOTHEKA 20, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007, Warszawa
– Agata Smalcerz „Natalia LL – ekspresja i kreacja”, Gazeta Antykwaryczna sztuka.pl, Marzec 2008, Wydawnictwo ANTIQUARIUS, Kraków
– Grzegorz Sztabiński „Formy obecności i ukrycia w twórczości Natalii LL”, artluk, kwartalnik 1 (7) 2008, Warszawa
– Jarosław Lubiak, tekst „Smak powtarzania” w zaproszeniu Galerii 86, marzec 2008
– Awangarda w Plenerze Osieki i Łazy 1963-1981 Polska Awangarda II połowy XX wieku w Kolekcji Muzeum w Koszalinie, wydawca: Muzeum w Koszalinie 2008 (książka)
– Walter Seidl „Natalia LL”, katalog wystawy „Cutting Realities Gender Strategies in Art”, 2008, New York
– Natalia LL „O sztuce… 150. wydanie“, Gazeta Antykwaryczna, sztuka.pl. wrzesień 2008, Kraków
– Katalog wystawy TERAZ! artyści Galerii Foto-Medium-Art. Radom MCSW Elektrownia 2008
– Darkside I – Photographic Desire and Seksuality Pfotographed HG./ED. Urs Stahel, Fotomuseum Winterthur Steidl 2008 (książka)
– Lech Lechowicz „O kilku historycznych epizodach medialnych”, EXIT No 1/73/2008, Warszawa
– Adam Sobota „Sztuka z watkiem zwierzecym”, Autorytety Polskiej Fotografii Artystycznej, Biuro Wystaw Artystycznych, listopad 2008, Kielce
– Adam Sobota „Sztuka z wątkiem zwierzęcym”, Format pismo artystyczne nr. 55 2009, Wrocław
– Małgorzata Jankowska „Ta sama, lecz o wielu twarzach”, Format nr. 55, 2009, Wrocław
– Marek Lewoc „Mroczne stany świadomości”, Gazeta Wyborcza (SZTUKA), 14 – 20 listopada 2008, Łódź
– Agata Jakubowska „List miłosny do córki pozbawionej matki”, książka O wierności: sztuka, polityka, pasje i wydarzenia, CSW Warszawa 2008
– Anda Rottenberg „Klara Zetkin i lewicowa melancholia”, książka O wierności: sztuka, polityka, pasje i wydarzenia, CSW, Warszawa 2008 /wydana przy okazji wystawy Mary Kelly/
– Agnieszka Kwiecień „Zastępując naturalny odpowiednik, Natalia LL”, Gazeta Antykwaryczna, sztuka.pl, Grudzień 2008/Styczeń 2009, Wydawnictwo Antiquarius, Kraków
– Łukasz Gazur „Podszewka teraźniejszosci”, Gazeta Antykwaryczna, sztuka.pl, Grudzień 2008/Styczeń 2009, Wydawnictwo Antiquarius, Kraków
– Kerstin Schutz-Muller „Masse, spiele und Sexualität” Transforum das österreichische Kulturforum, New York, 2009
– Ralf F. Broekman i Olaf Winkler rozmawiają z Natalią LL „Kunst und Freiheit” Build das Architekten Magazin 2/2009, Wuppertal
– Iwona Torbicka „Ciało według Natalii LL”, Gazeta Wyborcza (Kultura – Poznań), 26 marca 2009, Poznań
– Marta Skłodowska „Rewers kontra awers”, EXIT no 1/77/2009, Warszawa
– Krzysztof Jurecki „Oblicza Fotografii” (książka) Wydawnictwo KROPKA, Września 2009
– Krzysztof Jurecki „Od problemu symulacji do „nowego symbolizmu”. Aspekty fotografii z początku XXI wieku”, katalog 6 Biennale Fotografii, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2009
– Ewelina Jarosz „Doznanie czasu”, artluk 2/12/2009, Warszawa
– Alicja Cichowicz „Natalii LL esej o człowieku”, arteon, magazyn o sztuce nr 5(109) maj 2009, Poznań
– Adam Mazur „Kocham fotografię”, Wydawnictwo 40 000 MALARZY, Warszawa 2009
– Andrzej Turowski „Wake up to dream”, katalog wystawy „Awake and Dream”, Wenecja 2009
– Grzegorz Musiał „Post Scriptum”, katalog wystawy „Awake and Dream”, Wenecja 2009
– Marta Smolińska-Byczuk „Mieszkanie kolekcjonerów” artluk 3(13) 2009, Warszawa
– Natalia Kaliś „Postać z cienia” format nr 57/2009, Wrocław
– Adam Sobota „Permanentny Andrzej Lachowicz” format nr 57/2009, Wrocław
– Łukasz Ronduda „Zmysłowy konceptualizm Natalii LL” w książce SZTUKA POLSKA lat 70. AWANGARDA CSW, Warszawa 2009
– Agnieszka Kwiecień „NATALIA LL – Być wewnątrz erotycznego uścisku, pomiędzy życiem a śmiercią” EXIT Nr 3(79) 2009, Warszawa
– Kataryzna Boratyn „Obudź się i śnij” arteon nr 10(114) październik 2009, Poznań
– Łukasz Ronduda „Między Postesencjalizmem a Pragmatyzmem”, SZTUKA POLSKA lat 70, AWANGARDA, CSW, Warszawa 2009
– Jan Ferwoert „Konsumuj! Cokolwiek! Za wszelką cenę!, Utopia konsumpcji, która nie musi mieć sensu”, piktogram nr 13/2009, Warszawa
– Anda Rottenberg „Po własnych śladach”, Kolekcja dwadzieścia lat Galerii Starmach, Tom 1, Muzeum Narodowe w Krakowie 2009
– Natalia LL, Kolekcja dwadzieścia lat Galerii Starmach, Tom 2, od s. 192 do 243 (fotografie), Muzeum Narodowe w Krakowie 2009
– Luiza Nader „Konceptualizm w PRL”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Galerii Foksal, Warszawa 2009
– Izabela Kowalczyk „The Ambivalent Beauty” katalog do wystawy Gender Check, 2009, MUMOK Wiedeń
– Piotr Piotrowski „Gender after the Wall” katalog do wystawy Gender Check, 2009, MUMOK Wiedeń
– Martina Pochmanova „In? Out? In Between? Some Notes on the Invisibility of Nascent Estern Eurpean Feminist and Gender Discours in Contemporary Art Theory” katalog do wystawy Gender Check, 2009, MUMOK Wiedeń
– Andrzej Saj „Miejsce fotografii w sztuce konceptualnej” w wydawnictwie „Wokół sporów o definicję przedmiotu sztuki”, Miejski Ośrodek Sztuki, 2009, Gorzów Wielkopolski
– Andrzej Kostołowski „Odyseja sztuki niemożliwej” w wydawnictwie „Wokół sporów o definicję przedmiotu sztuki” Miejski Ośrodek Sztuki, 2009, Gorzów Wielkopolski
– Lucyna Sosnowska „Płeć za żelazną kurtyną” Art & Business, 1-2/2010, Warszawa
– Katarzyna Jagodzińska „Starmachowie, marka polskiego kolekcjonerstwa” Arteon nr 1(117) styczeń 2010, Poznań
– Grzegorz Józefczuk „Siedmiu fotografików”, Wernisaż w BWA, Gazeta Wyborcza, Kultura 24.02.2010, Lublin
– Grzegorz Józefczuk „Czy istnieje fotoprawda”, Gazeta Wyborcza, 26.02.2010, Lublin
– Katarzyna Jagodzińska „Zachęceni do kolekcjonowania”, Art & Business, 3/2010, Warszawa
– Natalia LL „Natalia LL Opera Omnia” Album wydany przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, 3/2010
– Grażyna Krzechowicz „Przełom”, sztuka.pl, 1-3/2010, nr 1-3, Kraków
– Natalia LL „Opera Omnia 5”, Sztuka i dokumentacja Nr 1 – jesień, Łódź, 2009
– Bożena Kowalska „Fragmenty życia. Pamiętnik artystyczny 1967-1973. Moja kolekcja – dary przyjaciół.” Mazowieckie Centrum Kultury Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2010
– Agnieszka Gniotek „Bez gdybologii” Sztuka.pl (169) 04/2010, Kraków
– Natalia LL, Opera omnia – reklama albumu monograficznego, wyd. OKiS Wrocław, EXIT nr 2(82) 2010, Warszawa
– Natalia LL (zdjęcia) str. 5449, EXIT nr 2(82) 2010, Warszawa
– Izabela Kowalczyk „Matki-Polki, Chłopcy i Cyborgi… Sztuka i feminizm w Polsce” Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2010
– Adam Mazur „Historia fotografii w Polsce 1839-2009” Fundacja Sztuk Wizualnych, Kraków 2010
– Cezary Pieczyński „Oh no, not sex death again!” (fotografie z kolekcji) Państwowa Galeria w Sopocie, 2010
– Piotr Kardas „Złoty Glan dla Natalii Lach-Lachowicz”, Format nr 58, 2010 Wrocław oraz reklama albumu – Natalia LL „OPERA OMNIA”
– Natalia LL „Prywatne Magie” ze zbioru OPERA OMNIA, katalog Galerii FF, Łódź, wrzesień 2010
– Alicja Cichowicz „Mityczno-magiczny świat Natalii LL, czyli artysta jako współczesny szaman”, katalog Galerii FF, Łódź, wrzesień 2010
– Lech Lachowicz „Fotoeseje. Teksty o fotografii polskiej”, Fundacja Archeologia Fotografii. Warszawa 2010
– Krzysztof Jarecki „Konceptualizm w fotografii polskiej”, magazyn O.pl/2010
– Mat Maria Bieczyński „Uśpiony kapitał” arteon nr 11(127) listopad 2010, Poznań
– Marianna Michałowska „Feast. Portrait of a Society in Visual Arts” w wydawnictwie Kimmo Lehtonen / Andrzej Florkowski „Families of Food” Uniwersytet Artystyczny Poznań / University of Jyvaskyla, Finlandia 2010
– Bożena Kowalska „Sztuka wobec przemijalności” Format, pismo artystyczne Nr 59. 2011 Wrocław
– Adam Sobota „Konceptualizm – kolejne podejście” Format, pismo artystyczne Nr 59. 2011 Wrocław
– Mirosław Ratajczak „Wernisaże” Odra 3 marzec rok MMXI/2001, Wrocław
– Beata Zimbicka „Trzy kobiety PREFEMINISTKI” Twój STYL Nr 3 (248) marzec 2011, Warszawa
– Dorota Jarecka „Różowe pierożki? Fe!” Wysokie Obcasy EXTRA Nr 1 (4) marzec 2011, Warszawa
– Beata Zimbicka „NATALIA LL dzieła ciała” Twój STYL Nr 4(249) kwiecień 2011, Warszawa
– Katalog z wystawy „3 kobiety” Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2011
– Dorota Jarecka „Wybuch cenzora” Gazeta Wyborcza, Wysokie Obcasy 26 lutego 2011, Nr 8 (611) Warszawa
– Marta Wróbel „Dobra sztuka spod lady” Gazeta Wrocławska Nr 117, 25 lutego 2011, Wrocław
– Ewa Toniak „Niemożliwa” Katalog z wystawy „3 kobiety” Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2011
– Ewa Małgorzata Tatar „O produkowaniu przestrzeni”, katalog z wystawy „3 kobiety” Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2011
– Agata Jakubowska „Usta szeroko zamknięte”, katalog z wystawy „3 kobiety” Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2011
– Paweł Mościcki „Gracje początków”, katalog z wystawy „3 kobiety” Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2011
– Dorota Jarecka „Kobiety, sztuka nie jest przeciwko Wam!” Gazeta Wyborcza 5.03.2011, Warszawa
– Kaja Werbanowska „Trzy kobiety” K MAGAZINE Nr 28, kwiecień 2011, Warszawa
– Dorota Monkiewicz/Katarzyna Poźniak „Rodzaj żeński”. Komentarz do wystawy. Katalog BOX II Odsłona, Muzeum Architektury, Wrocław 2011
– Zofia Jabłonowska-Ratajska „Zjazd marzycielek”, Arteon magazyn o sztuce nr 4(132), kwiecień 2011, Poznań
– Krzysztof Siatka „Monument Trzech Gracji w Zachęcie”, magazyn.o.pl/2011
– Agata Jakubowska „Artystki polskie” . Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o. Park Edukacja, Warszawa 2011
– Magdalena Wicherkiewicz „Trzy razy usta czerwone”, Art & Business, nr 4/2011 (2460), Warszawa 2011
– Agnieszka Kwiecień „Egzystencja intymności”, pismo Artmix funkcjonuje na stronie „Obieg”.pl.2011
– Agnieszka Maria Wasieczko „Trzy kobiety” EXIT kwartalnik Nr 3(87)2011, Warszawa
– Małgorzata Jankowska „Opera Omnia” EXIT kwartalnik Nr 2(86)2011, Warszawa
– Kaja Werbanowska „NATALIA LL” (wywiad z artystką) K MAG nr 30 (czerwiec 2011), Warszawa
– Iza Kowalczyk „Pionierki feminizmu w izolacji” na stronie Obieg.pl. 2011
– NATALIA LL – Rozkład artysty „Ruchliwy kwiat” K MAG nr 30 (czerwiec 2011), Warszawa
– Marek Grygiel „Trzy kobiety – Maria Pinińska-Bereś, Natalia LL, Ewa Partum” fotoTAPETA (Internet), 2011
– Hanna Maria Giza „Artyści mówią – wywiady z mistrzami fotografii” (książka), wyd. Rosikoń Press, Warszawa 2011
– Agnieszka Kwiecień „Pierwszeństwo na wystawie „Trzy kobiety”, kwartalnik artluk 2(20)2011, Toruń
– Kamila Wielebska „Three Women” Flash Art Nr 294, Mediolan 2011
– Zofia Gebhard “Natalia w Natalii” ODRA nr 10, październik rok MMXI/2011, Wrocław
– Dorota Karaś „Zwierzęca sztuka Natalii”, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto, 16-22 września 2011 r., Gdańsk
– Dorota Karaś „Wszystkie terytoria Natalii LL”, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto, 20 września 2011 r., Gdańsk
– Maria Berny „Wieża radości” (książka), Wydawnictwo Atut, Wrocław 2011
– „Kolekcja sztuki Galerii Bielskiej BWA” (album), Bielsko-Biała, 2011
– Ewa Toniak (redakcja) „Kobiety i sztuka około 1960” (książka), Tekst Adama Soboty, Wydawnictwo NERITON, Warszawa 2010
– Agata Saraczyńska „Konkretnie w schronie”, Gazeta Wyborcza, Kultura 7, 19 grudnia 2011
– Natalia LL, katalog ARTISSIMA 18, Turyn 2011
– Magdalena Wicherkiewicz „Kobieca część dekady, kobieca część sztuki 2011-2011”, Format (pismo artystyczne) Nr 61, 2011 Wrocław
– Alicja Cichowicz „Mityczno – magiczny świat Natalii LL, czyli artysta jako współczesny szaman”, Format Nr 61, 2011 Wrocław
– Ewa Opałka „Do trzech razy sztuka”. Recenzja wystawy „Trzy kobiety”, Format nr 61, 2011, Wrocław
– Donatio „Istnienie i Nadzieja”, Muzeum Narodowe w Gdańsku (okładka wewnętrzna) EXIT Nr 4(88) 2011, Warszawa
– Dorota Hartwich „Słowo w destylacji”. ODRA 3 marzec rok MMXII/2012, Wrocław
– Cider Istvan Zoltan „Natalia LL Opus Magnum az Erst Muzeumban „Alegszentebb, a legalantasabb“ Népszabadsag (Kultura) 16 februar 2012, Budapest
– Kristof Borbala (wywiad z Natalią LL) „So sem volt celom a sokkolas” Magyar Narancs 2 februar 2012, Budapest
– György Jerovetz „Timelessness of Consumption Art” Magyar Narancs, 2 february 2012, Budapest
– Csizmadia Alexa “Ernst Muzeum, Budapest – Szicböl jövo hardcore” MŰĚRTŐ, Marcius 2012, Budapest
– Natalia LL “Opus Magnum” Ernst Muzeum, Budapest (okładka wewnętrzna) EXIT Nr 1(89) 2012
– M. Orski „NATALIA LL” Opus Magnum Budapest, ODRA 4 kwiecień 2012, Wrocław
– Nancy Guzman, OPUS Magnum. The work of NATALIA LL (internet) february 29 th, 2012 Budapest
– Dekei Kriszta Kritikaja “Amazon Banannal (internet 20.02.2012) Budapest
– Bogdan Jacob „Natalia LL’s of sex and aesthetics“ 7 April 2012 (internet) Bukareszt
– Adam Mazur “Uwikłane w płeć”, katalog wystawy Uwikłane w płeć, fotografia z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich wyd. Galeria EGO, Poznań 2012 – Ewa Toniak „Punkty widokowe na lata 70.”, katalog wystawy Uwikłane w płeć, fotografie z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich, wydawca: Galeria EGO, Poznań 2012
– Agnieszka Kwiecień „Zmaterializowane na krzesłach konstrukcje prawdziwego obrazu”, OROŃSKO – kwartalnik rzeźby 1-2 (86-87) 2012, Orońsko
– Paweł Leszkowicz „Nagi mężczyzna – Akt męski w sztuce polskiej po 1945 roku”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012
– Dorota Jarecjka „Kolekcja pod korcem” Gazeta Wyborcza, Warszawa 02.08.2012 dz. /Nr 179
– Joanna Tokarczuk „Apokalipsa zaczyna się w głowie” arteon (magazyn o sztuce) nr 8 (148), sierpień 2012, Poznań
– Piotr Krajewski „Aktualna kolekcja współczesna”, JEDNODNIÓWKA MWW, Wrocław 27.07.2012
– Ewa Małgorzata Tatar „Feministyczna wystawa, czyli o tym, co niemożliwe” książka, DISPLAY – strategie wystawiania, Wyd. Universitas, Kraków 2012
– Agnieszka Kwiecień „Ostentacja gestu”, książka DISPLAY – strategie wystawiania, Wyd. UNIVERSITAS, Kraków 2012
– György Jerovetz „Bezczasowość sztuki konsumpcyjnej” format, pismo artystyczne Nr 63, 2012, Wrocław
– Anna Kania „Miesiąc fotografii w Krakowie” format/pismo artystyczne Nr 63/2012, Wrocław
– Małgorzata Dawidek-Gryglicka „Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967”, książka 2012
– AD „Natalia LL laureatką Nagrody im. Katarzyny Kobro, arteon, magazyn o sztuce nr 2(154), luty 2013 Poznań
– Irena Wicherkiewicz, Zainspirowani apokalipsą…”, EXIT nowa sztuka w Polsce, kwartalnik nr 4(92) 2012
– Muzeum Współczesne „Gdzie jest PERMAFO?” reklama sztuka konsumpcyjna Natalii LL, EXIT nowa sztuka w Polsce, kwartalnik nr 4(92) 2012 Warszawa
– Muzeum Współczesne „Gdzie jest PERMAFO?” reklama sztuka konsumpcyjna Natalii LL, Format nr 64, 2012 Wrocław
– Alicja Cichowicz „Natalia LL Nagrodzona” ODRA miesięcznik 3 marzec rok MMXIII/2013, Wrocław
– Daniela Ambrosio „Natalia LL in corpo, prima di tutto” Flash Art nr 307, grudzień-styczeń 2013, Mediolan
– Agnieszka Rayzacher „Permanentne Permafo” EXIT nowa sztuka w Polsce nr 1(93) 2013, Warszawa
– Maria Franecka Oswajanie „innych” ciał, EXIT nowa sztuka w Polsce nr 1(93) 2013, Warszawa
– Mirosław Ratajczak „Drogi przyjacielu” ODRA miesięcznik 1 styczeń rok MMXIII/2013, Wrocław
– A. Garcia / L. Seisdedos „arco, la gran cita con la creation contemporanea” EL PAIS, Madryt 14.02.2013
– ABCDARCO, ARCO punta al alza”, Madryt, 15 luty 2013
– Jerzy Truszkowski „Post Partum Post Mortem” Artyści awangardowi w społeczeństwie socjalistycznym w Polsce 1968-1988” (książka), Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2013
– Jakub Majmurek „Where is PERMAFO?”, Wrocław Contemporary Museum, Wrocław 30.11.2012-4.02.2013, Camera Austria International nr 121/-2013, Graz, Austria
– Krzysztof Szymoniak ‘FOTOGRAFIOŁY” okołofotograficzne ćwiczenie umysłowe, Gniezno 2013
– Editor by Anna Markowska „TRICSTER STRATEGIES – in the Artists and Curatorial Practice, Małgorzta Jankowska “The female tricster: on the artistic strategies of Natalia LL, wyd. Polish Institute of World Art Studies &Tako Publishing House Warsaw – Toruń, 2012
– Małgorzata Jankowska “Każdy moment rzeczyqwistości”, artluk 1-2 (25-24) 2013, Poznań, Toruń
– Kama Wróbel „Nieokiełznany, wolny duch lat 70. Gdzie jest PERMAFO”, pismo artystyczne format Nr 65, 2013 Wrocław
– NATALIA LL „THE GRAMMAR OF THE BODY”, reklama wystawy, galleria upp, Wenecja 2013, EXIT Nr 2 (94) 2013, Warszawa
– Piotr Lisowski, Archiwum Jerzego Ludwińskiego jednodniówka Muzeum Współczesne, Wrocław, 26.07.2013
– Alicja Cichowicz „Esej o człowieku” katalog 8. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE 1012 „Apocalypse”, Szczecin, wyd. 2013
– Zygmunt Rytka „Some Meetings” /1973-2000, tekst Adam Mazur, Galeria ASYMETRIA / Fundacja Sztuki Współczesnej, IN SITU, Sokołowsko
– Karin Weber „Blick nach Osteuropa” katalog Kunst. Objekt. Mensch, Drezno, czerwiec 2013
– Valentina Gervasoni „Adn the Word become Flesh and dwelt among us” katalog wystawy NATALIA LL – THE GRAMMAR OF THE BODY”, Galleria upp, Wenecja, maj 2013
– Alicja Cichowicz „Stuka wewnetrzna Natalii LL”, EXIT kwartalnik No 3(95) 2013
– Agata Smalcerz rozmawia z Natalią LL „Śmiech Walkirii”, Kalendarz Beskidzki, publikacja Almanach Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, 2014
– Natalia LL „DOING GENDER”, Wystawa lokal 30, Warszawa 2013, EXIT kwartalnik Nr 4 (96) 2013 Warszawa
– Natalia LL „Doing Gender” 2013, Fundacja Lokal Sztuki, Lokal 30 (Książka W-wa)
– Kazimiera Szczuka „Rewolucyjny Rok 1974”, Książka Natalia LL „Doing Gender”, wydawca Fundacja Lokal Sztuki, Warszawa 2013
– Marika Kuźmicz „NATALIA LL. Ktoś inny to ja”, Książka Natalia LL „Doing Gender”, wydawca Fundacja Lokal Sztuki, Warszawa 2013
– Krzysztof Pijarski, „Robić to jak należy”. Poetyka upublicznienia NATALII LL. Książka Natalia LL „Doing Gender”, wydawca Fundacja Lokal Sztuki, Warszawa 2013
– Natalia LL „Urodziliśmy się nago”, Fragment rozmowy z Karolem Radziszewskim z nagrania do filmu „America is not Ready for This” 2012, książka Natalia LL „Doing Gender”, wydawca Fundacja Lokal Sztuki, Warszawa 2013
– Natalia LL „Moje egzystencje”, książka Natalia LL „Doing Gender”, wydawca Fundacja Lokal Sztuki, Warszawa 2013
– Natalia LL „Magiczna intymność” maj 2013, Książka Natalia LL „Doing Gender”, wydawca Fundacja Lokal Sztuki, Warszawa 2013
– Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz “Epistemologiczna rola obrazu fotograficznego” (książka), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014
– Jacek Wesołowski „Z Drezna” miesięcznik Odra 2, luty 2014, Wrocław
– Agnieszka Kościańska „Płeć, przyjemność i przemoc” Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014
– Bettina Kraup and Beatrice Ellen Stannmer, RE, ACT. Feminism a perforning Archive” verlag für Moderne Kunst, 2014 Berlin
– Angelika Richter „Self Directing“ book, Re. Act. Feminism a perfornning archive, Berlin 2014Agata Smalcerz “Jestem!”, katalog 7th Nev Zlin Salon, Czechy 2014
– Krzysztof Jurecki „Granice widzialności” Arteon nr 6, Poznań 2014
– Natalia LL „Doing Gender” (reklama książki) „SZUM” Nr 2 lato-jesień, 2013, Warszawa
– Kama Leśniak „Fotoobiekt, czyli o tym, jak fotografia wyszła z poza kadr”, arteon, magazyn o sztuce nr 9 (173) wrzesień 2014, Poznań
– Konrad Schiller, „Karol Radziszewski pozdrowienia z Ameryki” SZUM Nr 5lato-jesień 2014, Warszawa
– Zofia Krawiec, Łukasz Ronduda „Unieruchomienie” SZUM Nr 5 lato-jesień 2014, Warszawa
– Anka Leśniak „Natalia LL, Doing Gender” EXIT Nr 3(99) 2014, Warszawa
– Piotr Kosiewski „Mikroutopie codzienności” SZUM zima-wiosna 2014, Warszawa
– Wojciech Szymański „Natalia LL Doing Gender” SZUM Nr 6, jesień-zima 2014, Warszawa
– Magdalena Ujma „Poznanie i Pożądanie”, Magazyn Sztuki wyd. internetowe, 2014
– Angelo Mistrangelo „Dal b Torino Secondo Cattelan goica tra provocazione a morte”, Gazeta La STAMPA Torinosette, 06.11.2014
– “NATALIA LL – Naznaczenie miejsc”, Harper’s BAZAAR nr 11(19) listopad 2014, Warszawa
– Monika Markowska, katalog wystawy “Sygnatura”, 2014
– Agnieszka Rayzacher „Czas Natalii” ODRA – 9, 2015, wrzesień 2015, Wrocław
– Bożena Kowalska „Natalii saga o czasie i życiu” Format Nr 71, 2015, Wrocław
– Monika Brzywczy „Sekretne słowo Natalii LL” USTA nr 5, 2015 Warszawa
– Bogusław Deptuła „Banan, banan albo dwa” USTA nr 5, 2015
– Agnieszka Kwiecień „Wystawa Legendy” ODRA nr 5 maj 2015
– Tomek Kitliński „Pokój mon amour” katalog wysłany „Wojna i Pokój”, Galeria Labirynt, Lublin 2015
– Piotr Czerniawski „Peryferia na sterydach” Rita Baum nr 36 kwartalnik, nr 36 lato, 2015, Wrocław
– Anna Markowska „Amour fou w nieprzyjaznych dekoracjach” 2015 Katalog Natalia LL Secretum et Tremor” CSW Warszawa
– Amy Bryzgel: Natalia LL, Transfiguracje intymne” Natalii LL Secretum et Tremor, CSW Warszawa 2015
– Jakub Piwowarski „Obrazowate (Aracee Juss) w twórczości Natalii LL „katalog Natalii LL” Secretum et Tremor”, CSW, Warszawa 2015
– Adam Mazur „Artystka niespokojna” rozmowa z Ewą Toniak i Małgorzatą Szczęśniak katalog Natalii LL Secterum et Tremor, CSW, Warszawa 2015