Natalia w Natalii, Zofia Gebhard, 2011

„Sztuka realizuje się w każdym momencie rzeczywistości, każdy fakt, każda sekunda jest dla człowieka jedyna i nigdy niepowtarzalna. Dlatego zapisuję wydarzenia zwykłe i trywialne, jak jedzenie, sen, kopulację, odpoczynek, wypowiadanie” – napisała Natalia LL. Natalia, podmiot… Czytaj więcej

Natalia ist sex, Agata Jakubowska, 2009

Działalność współtworzonej przez Natalię LL (wraz z Andrzejem Lachowiczem, Zbigniewem Dłubakiem i Antonim Dzieduszyckim) Galerii PERMAFO zainaugurował w 1971 roku pokaz instalacji zatytułowanej Fotografia intymna. Artystka wykorzystała w niej wykonane w poprzednich latach zdjęcia fizycznego zbliżenia… Czytaj więcej

Duch w Maszynie, Łukasz Ronduda, 2006

Twórczość Natalii LL z lat 70-tych możemy określić jako zawieszoną pomiędzy „surrealizującym” opartym na pojęciu Wyobraźni polskim konceptualizmem lat 60-tych (artystka często podkreśla związki ze sztuką Jerzego Rosołowicza) i racjonalnym, unaukowionym konceptualizmem lat 70-tych (za którego… Czytaj więcej

Gra Fotogenią, Jan Kurowicki, 2004

Oto w miarę jak tradycyjne sacrum religijne ustępowało ze świata i pogrążał się on w szarzyźnie codzienności, wyłaniało się ludzkie, jed­nostkowe ciało, które pełne było swoistych świętości zastępujących religijne. Dotrwały one do chwili obecnej i dominują… Czytaj więcej

Wojciech Krukowski, 1998

Obecność Natalii LL w polu sztuki wyróżnia aktywna postawa badawcza, której cechą wydaje się nie tyle osiąganie i utrwalanie celów ile wskazywanie kierunków. Orientacja taka wymaga ciągłej re-kreacji krytycznej postawy artystki, której uwrażliwienie na impulsy rzeczywistości… Czytaj więcej

Krąg symboli Natalii LL, Anna Ciosk, 1996

Sens terminu symbol, pochodzącego od greckiego symbolon, znaczył pierwotnie tyle, co odłamany kawałek jakiegoś przedmiotu (najczęściej kości do gry), którego brzegi można było dopasować do pozostałej części. Rozłamywano ów przedmiot na znak przymierza, by zestawiając poszczególne… Czytaj więcej

Natalia LL, Piotr Krakowski, 1993

Natalia Lach-Lachowicz jest znaną artystką wrocławską, przedstawicielką sztuki konceptualnej, współzałożycielką galerii PERMAFO. Wystawiając prawie we wszystkich ważniejszych muzeach i galeriach na świecie, mając status artystki o międzynarodowym rozgłosie, jest mało znana w Krakowie: ze swoim mężem… Czytaj więcej

O Natalii LL, Bożena Kowalska, 1993

Natalia Lach-Lachowicz — artystka i intelektualistka rozważająca problemy sztuki fotograficznej i malarskiej, działająca na pograniczu dwóch tych dyscyplin plastycznych i uprawiająca je obie, tworzy obiekty, instalacje, a także prowadzi, niekiedy wielogodzinne akcje-performances, jak „Śnienia”, seanse „Piramida”… Czytaj więcej

Widoki Mimetyczne, Gerald Piffl, 1991

Natalia LL używa własnego ciała (w prywatnym i intymnym sensie) jako materiału, przy pomocy którego realizuje swoje artystyczne koncepcje. Od początku jej twórczości autoportret zajmuje centralne miejsce w podejmowanych przez nią działaniach artystycznych, w których artystka… Czytaj więcej

Znaki Obecności, Andrzej Saj, 1990

Zdecydowana większość prac wykonanych w ostatnich latach przez Natalię LL utrzymana jest w konwencji autoportretu, dość jednak szczególnego rodzaju. W realizacjach fotograficznych, malarskich, rzeźbiarskich oraz w instalacjach przestrzennych artystka posługuje się wprawdzie wizerunkiem swojej twarzy lub… Czytaj więcej

Sztuka Postkonsumpcyjna, Andrzej Sapija, 1976

Zdania kategoryczne z obszaru sztuki postkonsumpcyjnej są wyrazem świadomości artystycznej, której potwierdzeniem jest sztuka. Zawierają one tezy będące zarazem postulatami, z których najistotniejsza to teza o postępującej komplikacji naturalnej i wizualnej — wzmagającej się „sztuczności” sztuki,… Czytaj więcej