Powrót

Kolekcje

– Muzeum Narodowe we Wrocławiu
– Muzeum Sztuki w Łodzi
– Muzeum Narodowe w Warszawie
– Muzeum Narodowe w Gdańsku-Oliwie
– Muzeum Śląskie w Katowicach
– Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej-Górze
– Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
– Muzeum Okręgowe /Galeria 72/ w Chełmie
– Muzeum Narodowe w Poznaniu
– Muzeum Okręgowe w Koszalinie
– Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
– Muzeum Okręgowe w Wałbrzychu
– Muzeum Okręgowe w Toruniu
– Muzeum Lubelskie w Lublinie
– Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie
– Frauen Museum w Bonn
– Museum of Modern Art w Lublanie
– Ludwig Museum w Kolonii
– Musee National d’Art Moderne, Gentre Georges Pompidou, Paryż
– International Center of Photography w Nowym Jorku
– Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
– Kupferstich. Kabinett – Stadtlische Kunstsammlungen, Drezno
– Umeleckoproumyslove Muzeum w Pradze
– Slovenske Narodne Museum w Bratysławie
– Joslyn Art Museum, California, USA
– Musem of Modern Art, Hüfeld
– Kolekcja Galerii Krinzinger, Wiedeń
– Kolekcja Galerii Studio w Warszawie
– Kolekcja Galerii Arsenał w Białymstoku
– Kolekcja BWA w Lublinie
– Kolekcja BWA w Sandomierzu
– Kolekcja Galerii Małej ZPAF-CWS, Warszawa
– Kolekcja Galerii „ef” w Gierałtowie
– ARTOTEKA Fotografii, Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra
– Kolekcja Fands Rēgional d’Art Contemporaine de Lorraine, Metz, Francja.
– Kolekcja Galerii Bielskiej BWA, Bielsko-Biała.
– Muzeum w Bielsku-Białej, Zamek.
– Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz
– Kolekcja Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Wrocław
– Kolekcja Fundacja dla Śląska, Śląskie Towarzystwo Zachęta Sztuk Pięknych, Katowice
– Kolekcje Warmińsko-Mazurskie, Towarzystwo Sztuk Pięknych „Zachęta” w Olsztynie
– Kolekcje, Zachęta Sztuki Współczesnej, Szczecin.
– Kolekcje Lubuska Zachęta Sztuki Współczesnej, Zielona Góra.
– KONTAKT – Collection of Erste Bank Group, Wiedeń
– Kolekcja Lubelskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych, Lublin
– Kolekcja Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (Depozyt Muzeum Sztuki w Łodzi), Łódź
– Muzeum Historii Fotografii w Krakowie
– Museum Kunst Palast, Duesseldorf
– Kolekcja arch. Edwarda Lacha
– Kolekcja Mateusza Madelskiego
– Kolekcja Joanny i Krzysztofa Madelskich
– Kolekcja Fundacji Signum
– Kolekcja Galerii 86
– MOCAK, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
– Kolekcja Massimo Antichi (Italia)
– Kolekcja Grażyny Kulczyk
– Collection „la gaina”, Busca, Italia