Wystawy Powrót

„Antypody Umysłu” Galeria Manhattan, Łódź