Teksty Powrót

Fulmen – Fotografia Piorunująca, 2012

Zalety fotografii jako dokumentu zdarzeń wykorzystane zostały w nauce i kryminalistyce. Dokumentacja zdarzeń tworzy sferę wizualnej rzeczywistości, która bez fotograficznego zapisu nie miałaby racji bytu. Zamierzam zająć sie fotografią, która nie rejestruje zdarzeń z przeszłości ale próbuje rejestrować fakty, które dopiero nastąpią. W ten sposób fotografia stanie się narzędziem rozpoznania tego co było, co jest i co będzie, ze szczególnym naciskiem na to co będzie. Przyszłe zdarzenia wynikają z tego co było i co jest. Chcę poznawać tajemny świat tego co będzie.

Natalia LL
Wrocław, 25 października 2012