od 2000

2000 Powstaje krótki tekst Natalii LL pt. Cielesność ciała. Narodziny według Ciała. Narodziny według Ducha. Jest on zapowiedzią serii prac pod tym tytułem opartych na inscenizowanych autoportretach artystki. Tekst ten w założeniach ideowych nawiązuje do wcześniejszych… Czytaj więcej

Lata 90-te

1990 „Podwójność to treść i obsesja wielkiego katalogu masek Natalii LL. Wyznacza pole jej refleksji autorskiej drążącej moment jedności, ale zawsze z punktu widzenia podwójności (…) Dualizm Natalia LL odczuwa jako głęboką ranę zadaną jaźni przez… Czytaj więcej

Lata 70-te

1970 Rok ten był przełomowy dla twórczości Natalii LL, ze względu na wyraźne wyartykułowanie własnej postawy artystycznej i ścisłych związków ze środowiskiem neoawangardy. W marcu wzięła udział w Sympozjum Plastycznym Wrocław ’70, gdzie wraz ze Zbigniewem… Czytaj więcej

Lata 60-te

W programie studiów (1957 – 1963) nauczanie fotografii traktowane było tylko jako pomocnicza metoda przy projektowaniu grafiki i szkła, jednak fotografia zainteresowała Natalię LL głębiej jako niezależna dziedzina twórczości, w której też zaczęła odnosić pierwsze większe… Czytaj więcej