Wystawy Powrót

„Miękkość Dotyku 2007” Galeria BWA, Zielona Góra

DOTYK POZNANIA

● Poznanie jest rodzajem wewnętrznego przeżycia, które ma kształt fizyczny i duchowy. Fizyka fotografii wynika z jej optycznej i fotochemicznej natury. Duchowość fotografii to jej wieloznaczność i wieloźródłowość.

● Zmysł dotyku jest pomostem łączącym nas samych z naturą rzeczywistości. Fotografia jest zapisem dotknięcia obrazu optycznego z powierzchnią światłoczułej kliszy. To co widzimy oczami jest dotknięciem światła na siatkówce oka. Dotyk poznania jest zapisem wewnętrznego, duchowego przeżycia na fizykalnej powierzchni fotograficznej rejestracji.

● Poprzez dotyk poznania poznajemy tak, jak sami możemy być poznani. Obserwując zewnętrzny świat i opisując go dotykiem poznania, tworzymy nową rzeczywistość sztuki.

Natalia LL, 10 czerwca 2001